Kako da rešite probleme sa kp-om koje Vam pravi ESET Nod32 antivirus

Ako Vam se dešava da Vam se učitavaju prazne stranice ili da ne možete da postavite oglas ili ne možete da pošaljete kp poruku, a imate uključen ESET Nod32 antivirus:


1. Pokrenite ESET Nod32 (klik dva puta na ikonicu)
2. Odaberite Setup
3. Zatim klik na Advanced setup
4. Odaberite Web and Email
5. Deaktivarajte Enable SSL/TLS protocol filtering
6. Potvrdite klikom na OK
Javite nam u slučaju da i dalje imate problem :)